Радик Темірғалиев: Степная демократия, каким был настоящий Әбілқайыр, батыр әйелдер, 4-ый жүз

Бүгінгі қонағымыз тарихшы және публицист Радик Темірғалиев өзінің жаңа еңбегі — “Тамға. Қазақ тайпаларының тарихы” атты кітабын таныстырды. Бұдан бөлек ол қазақтардың тайпалық бөлінісі мен дала демократиясы туралы әртүрлі фактілерді атап өтті.

Сонымен қатар ол ислам, қазақтың үздік 3 ханы және қазақ әскерінде болған әйел батырлар мен жасақтар туралы айтып берді.

Freedom Broker арқылы инвестиция жасау: https://ffin-kz.onelink.me/ZmAs/drvcqz41

Жарнама. «Freedom Finance Global PLC» жария компаниясы. № AFSA-A-LA-2020-0019 лицензиясы.

Сегодня у нас в гостях историк и публицист Радик Темиргалиев со своим долгожданным трудом “Тамға. История казахских племен”. Радик расскажет о новой книге, опишет различные факты о родовом делении казахов и степной демократии.

Кроме того, он поделится фактами об исламе в степи, выдаст свои топ 3 хана и затронет тему казашек-воительниц и женских отрядов в казахском войске.

Инвестировать через Freedom Broker: https://ffin-kz.onelink.me/ZmAs/drvcqz41

Реклама. Публичная компания «Freedom Finance Global PLC». Лицензия № AFSA-A-LA-2020-0019 от 20.05.2020.

Таймкод:

0:00 Dope Söz 79

0:16 Тамға. История казахских племен

3:18 Трайбализм

9:16 Жарнама

11:20 Племя, род, ру 

15:04 Әр рудың өз ісі болды ма?

20:11 Самые богатые казахи в истории

22:40 Адай

23:33 Ру түсінігі

27:17 Почему аргынов больше всего? 

29:47 Ашаршылық

33:30 Казахи и ислам

42:11 Женщины-батыры и женские отряды

44:10 Объективты тарих 

54:27 4-ші жүз

1:00:30 Степная демократия

1:04:54 Тарихи кейіпкерлер

1:09:39 Топ-3 хана. Кенесары

Dope soz Instagram: 

https://www.instagram.com/dopesoz/

Dope soz Telegram:

https://t.me/dopesoz