Зира Наурызбаева: Мифология казахов, ертегілер, секс и ұят / dope soz podcast

Бүгінгі қонағымыз танымал мәдениеттанушы Зира Наурызбаева. Зира ханыммен қазақ ертегілері және олардың түбінде жатқан ежелгі түсініктерді ашып көрдік, дәстүрлі музыканы талқыладық. Сондай-ақ секстің қазақтар үшін табу тақырып болмағанын сөз еттік.

Шығарылым соңына қарай қазақтың әдет-ғұрпын түсіндіреміз және Зира ханымның неліктен балалар әдебиетін жаза бастағанын талқылаймыз.

Сегодня у нас в гостях известный культуролог Зира Наурзбаева, с которой мы обсудим казахские сказки и древние сюжеты, заложенные в них. После раскрытия древних мифов поговорим о традиционной музыке и о том, почему у казахов секс не был табуированной темой.

Закончим выпуск объяснением казахских традиций и обычаев. Также Зира ханым расскажет, почему она решила писать детские сказки.

Наш Youtube: https://www.youtube.com/c/DOPESOZ/
Наш инстаграм: https://www.instagram.com/dopesoz/

Таймкоды:

0:46 Мир казахских сказок

3:55 Жезтырнақ

9:11 Неге аңыздардағы антагонист кейіпкерлердің көбі әйел?

11:59 Архетипы и архесюжеты казахских сказок

15:26 Жалмауыз кемпір – мать огня

20:51 Баба Яга и Кощей

22:22 Сүйегің кім?

25:33 Кочевники как зло

30:33 Аластау

32:40 Қорғасын

34:17 Домбыраның түрлері мен күйлердің мағынасы туралы

40:02 Сал мен Сері

41:08 Ұят эволюциясы

45:54 Қазақша бейпіл сөздер және ер жеткендіктің белгісі

49:20 7 желпек Исламға жат ғұрып па?

52:14 Шокан и мешкей

53:32 Нас хоронят как мусульман или как тенгрианцев?

55:09 40 дней. Шілде

58:46 Зира как автор книг для детей

Жобаны қолдау/Поддержка проекта:

KASPI GOLD: 4400 4301 0802 3760