00:00 – 02:15 Жиырма алтыншы қара сөз
02:15 – 08:02 Жиырма жетінші қара сөз
08:02 – 10:30 Жиырма сегізінші қара сөз
10:35 – 12:10 Жиырма тоғызыншы қара сөз
12:10 – 13:50 Отызыншы қара сөз

Пікір мен ұсыныс үшін:
• Е-mail: ajnuranlamasova99@gmail.com

• Instagram: ainur_anlamasova