00:00 – 01:50 Жиырма бірінші қара сөз
01:50 – 04:05 Жиырма екінші қара сөз
04:05 – 05:55 Жиырма үшінші қара сөз
05:55 – 06:50 Жиырма төртінші қара сөз
06:50 – 10:00 Жиырма бесінші қара сөз

Подкастты қолдауға, пікір қалдыруға болады.
Пікір мен ұсыныс үшін:
• Е-mail: ajnuranlamasova99@gmail.com

• Instagram: ainur_anlamasova