00:00 – 02:13 Он бесінші қара сөз
02:13 – 02:53 Он алтыншы қара сөз
02:53 – 06:33 Он жетінші қара сөз
06:33 – 07:48 Он сегізінші қара сөз
07:48 – 08:50 Он тоғызыншы қара сөз
08:50 – 10:05 Жиырмасыншы қара сөз

Подкастты қолдауға, пікір қалдыруға болады.
Пікір мен ұсыныс үшін:
• Е-mail: ajnuranlamasova99@gmail.com

• Instagram: ainur_anlamasova