Егер сізге қарсы заңсыз әрекеттер жасалынып жатқанын қалай тануға болады?