8 стадий жизненного цикла Эриксона. Жүзім көму. Жер қазу. Жылаған баланы көзбен қарап жылауын тоқтату.