#16: Рустем Оспанов – эко-система вокруг крутого продукта | Исламский финтех | Лидерство

В этом выпуске нашего подкаста мы углубляемся в ряд увлекательных тем с Рустемом Оспановым – СЕО Core 24/7 и CTO в Исламском финтехе Tayyab. Мы начинаем с вступления, а затем говорим про значимый шаг, сделанный Рустемом. За ним следует обсуждение Core 24/7 и его уникальности а также погружаемся в суб-культуру DevOps. Мы также касаемся преимуществ работы с Core 24/7 и бесценной поддержки сообщества DevOps. Кроме того, мы поговорили о навыках, которые Рустем освоил за последний год, а затем про его понимание крутых продуктов. Более того, мы обсудили создание проекта Tayyab, сложности в процессе, и завершили наш эпизод вдохновляющим диалогом о лидерстве и советах для молодых людей. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательной беседе!

In this edition of our podcast, we delve into a number of exciting topics with Rustem Ospanov – Core 24/7 CEO and CTO at Islamic FinTech Tayyab. We start with an introduction, and then we talk about a real step taken by Rustem. This is followed by a discussion of Core 24/7 and its uniqueness, and later dove into the DevOps subculture. We also touch on the benefits of hiring Core 24/7 and the invaluable support of the DevOps community. In addition, we talked about the skills that Rustem has mastered over the past year, and then about his understanding of cool products. Moreover, we discussed the creation of the Tayyab project, the challenges in the process, and ended our episode with an inspiring dialogue about leadership and advice for young people. Join us in this exciting conversation!

Подкастымыздың осы шығарылымында біз Ислам FinTech Tayyab компаниясының Core 24/7 бас директоры және техникалық директоры Рүстем Оспановпен бірқатар қызықты тақырыптарды қарастырамыз. Біз кіріспеден бастаймыз, содан кейін Рүстемнің жасаған елеулі қадамы туралы айтамыз. Осыдан кейін Core 24/7 және оның бірегейлігін талқылау, сондай-ақ DevOps қосалқы мәдениетіне сүңгу. Біз сонымен қатар Core 24/7 жалдау артықшылықтары мен DevOps қауымдастығының баға жетпес қолдауына тоқталамыз. Сонымен қатар, біз Рүстемнің соңғы бір жылда игерген дағдылары туралы, содан кейін оның салқын өнімдер туралы түсінігі туралы айттық. Сонымен қатар, біз «Тайяб» жобасын құруды, оның барысындағы қиындықтарды талқылап, бөлімімізді көшбасшылық және жастарға кеңес беру туралы шабыттандыратын диалогпен аяқтадық. Осы қызықты әңгімеге қосылыңыз!

Rustem Ospanov: https://www.linkedin.com/in/ruspanov/

Disclaimer: Co-hosts and guests do not represent opinions and vision of the companies they work in.

Core team:

Nurpeiis Baimukan – co-host, https://www.instagram.com/nurpeiisb/, https://www.linkedin.com/in/nurpeiis/

Galymzhan Kenzhetayev – co-host, https://www.instagram.com/scientistsoul/, https://www.linkedin.com/in/galymzhan-kenzhetayev/

Saddam Asmatullayev – co-host, https://www.instagram.com/sadda11_asm/, https://www.linkedin.com/in/sadda11asm/